Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)

Бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст")

Магістр

Доктор філософії