Англійська мова за професійним спрямуванням (каф. АЯвСЭ, СМФ)
(АМ-СМФ3)

Англійська мова