Проблеми підвищення енергоефективності, викликані дефіцитом енергоресурсів і прагненням до поліпшення екологічних показників суднових енергетичних установок (СЕУ) комбінованими пропульсивними комплексами (КПК), лежать в основі вимог, встановлених Міжнародною морською організацією (International Maritime Organization) в Додатку VI до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден (МАРПОЛ) (англ. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships – MARPOL 73/78) щодо конструктивного індексу (коефіцієнту) енергоефективності (ККЕЕ) (англ. Energy Efficiency Design Index – EEDI) та експлуатаційного коефіцієнту енергоефективності (EКЕЕ) (англ. Energy Efficiency Operational Index – EEOI) у рамках розробки і виконання плану управління енергоефективністю судна (ПУЕЕС) (англ. Ship Energy Efficiency Management Plan – SEEMP) в процесі підвищення ефективності функціонування та експлуатації. Дослідження, розробка і прогнозування методів удосконалення експлуатаційних характеристик таких СЕУ КПК, підвищення ефективності контролю їхнього технічного стану, встановлення закономірностей змінювання параметрів технічного стану в процесі експлуатації, впровадження методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану, що забезпечують високу ефективність використання і надійність роботи СЕУ КПК є актуальними проблемами у галузі розвитку транспорту, транспортних технологій і відповідної інфраструктури.