Головною метою вивчення дисципліни є формування стійких первинних знань про склад та принципи дії суднової енергетичної установки, характеру взаємодії її елементів та особливостей іх технічної експлуатації, які використовуються на посадах, передбачених кваліфікаційною характеристикою спеціальності.

       Метою дисципліни також є надання майбутнім фахівцям комплексу знань, необхідних для  безпосередньої практичної діяльності на морських суднах на рівні експлуатації згідно з рекомендаціями ІМО.      

       Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог розділу А-111/6 (функція – «Електрообладнання, електронна апаратура та системи управління на рівні експлуатації») Кодексу з підготовки і дипломування  моряків та несення вахти (ПДНВ), з поправками.

       Навчальна дисципліна забезпечує набуття компетентності у сфері «Експлуатація систем дистанційного управління двигательною установкою і системами і службами машинного відділення» та досягнення програмних результатів навчання.       

       Програмними результатамии навчання є:

       1. Оволодіння теоретичним матеріалом дисципліни та вивчення правил технічного використання елементів СЕУ, а також опанування елементарних практичних навичок з питань управління енергетичною установкою з урахуванням роду виконуючих обов'язків.

       2. Знання шляхів реалізації, принципу дії, основних переваг та недоліків різних типів теплових двигунів, допоміжного устаткування СЕУ, холодильних установок, теплообмінних апаратів та електрообладнання, а також знання морських термінів, які використовуються в механічних відділеннях.