Кваліфікаційна характеристика спеціальності суднового електромеханіка передбачає підготовку інженера-електромеханіка, який спроможний вирішувати складні задачі дослідження, налагодження та експлуатації сучасних суднових автоматизованих електромеханічних систем і комплексів. Для досягнення цієї мети необхідна відповідна підготовка за профільними дисциплінами. Теорія електропривода є однією з основних теоретичних дисциплін, при вивченні якої курсанти отримують комплекс знань, необхідних як при вивченні електрообладнання суден, так і для майбутньої праці на суднах.

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія електропривода» складена у відповідності до навчального плану спеціалізації «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» та відображає необхідні зміни, продиктовані сучасним розвитком електроприводної техніки. Ці зміни природним шляхом увійшли до нової програми дисципліни, в якій зберігаються основні традиційні теми дисципліни і в той же час розширюється розгляд динамічних процесів в електроприводі на основі узагальненої електричної машини і теорії автоматичного управління. У відповідності з вимогами часу, велику увагу приділено енергетиці електропривода та енергозбереженню засобами автоматизованого електроприводу. В зв’язку з цим розширено розділ «Регулювання координат електроприводів», де розглянуті сучасні економічні способи регулювання швидкості (частотне і векторне управління машинами змінного струму, каскадні схеми, машина подвійного живлення і т.і.).

Для вивчення курсу необхідні знання з таких дисциплін як «Теоретична і прикладна механіка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини», «Теорія автоматичного управління», «Силова електроніка та перетворювальна техніка». Основним завданням курсу є встановлення загальних положень теорії роботи різних електроприводів, принципів їх управління незалежно від галузі застосування. Знання, отримані при вивченні цього курсу використовуються при опануванні таких фахових дисциплін як «Суднові автоматизовані електроприводи» та «Автоматизовані пропульсивні електричні установки».