Управління судновими енергетичними установками (каф. СТЕіХТ/СТЭиХТ, СМФ)
(УСЕУСВС6)

Управління судновими енергетичними установками