Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік

Страница: ()   1  2
Курсы 
Основи телебачення та телевізійні системи
Основи теорії кіл
Політологія
Приймання та оброблення сигналів
Пристрої надвисоких частот та антени
Радіоавтоматика
Радіовимірювання
Радіоелектронні системи
Радіонавігаційні прилади та системи
Робочі навчальні плани
Сигнали та процеси в радіотехніці
Системи та мережі морського радіозв'язку
Соціально-психологічні технології управління колективом (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Теорія радіолокації та радіонавігації
Теорія та устрій суден (каф. ТУС, ФМС)
Теорія та устрій суден (каф. ТУС, ФМС)
ФизикаИнформация
Физика
Цифрові пристрорї
Цифрове оброблення сигналів