Шановні користувачі системи дистанційного доступу до учбових матеріалів! В системі виконано зміни із структурування дисциплін. З 1 вересня 2016 р. (2016/2017 уч. рік) воно включає лише 4 категорії в рамках кожної спеціальності: бакалавр, бакалавр скороченої форми підготовки, спеціаліст, магістр (без поділу на курси або роки начання). Перелік дисциплін автоматично розбивається на сторінки (по 20 дисциплін на сторінці).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017, 2017-2018 навчальний рік

Страница: ()   1  2
Курсы 
Основи телебачення та телевізійні системи
Основи теорії кіл
Політологія
Приймання та оброблення сигналів
Пристрої надвисоких частот та антени
Радіоавтоматика
Радіовимірювання
Радіоелектронні системи
Радіонавігаційні прилади та системи
Робочі навчальні плани
Сигнали та процеси в радіотехніці
Системи та мережі морського радіозв'язку
Соціально-психологічні технології управління колективом (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Теорія радіолокації та радіонавігації
Теорія та устрій суден (каф. ТУС, ФМС)
Теорія та устрій суден (каф. ТУС, ФМС)
Цифрові пристрорї
Цифрове оброблення сигналів