Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік

Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (для набору 2013 - 2016 років)
Інформаційні радіосистеми
Англійська мова (за професійним спрямуванням); каф. АМвСЕ/АЯвСЭ, СМФ
Англійська мова (загальний курс); каф. АМвСЕ/АЯвСЭ, СМФ
Безпека життєдіяльності / Безопасность жизнедеятельности (каф. БЖ, СМФ)
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Гідроакустика
Генерування та формування сигналів
ГМССБ/GMDSS
Економіка та організація підприємства
Електродинаміка та поширення радіохвиль
Електронавігаційні прилади та системи
Конструювання радіолектронної апаратури
Міжнародний радіозвязок та радіообмін
Морське право
Обчислювальна техніка та програмування
Основи комп'ютерного проектування радіоелектронної апаратури
Основи мережних інформаційних технологій
Основи охорони праці (каф. БЖ, СМФ)
Основи ТАУ (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)