Courses 
Вища освіта і Болонський процес (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Дослідницький практикум та виконання дипломної роботи
Енергозбереження та якість електричної енергії на суднах
Методи синтезу систем управління судновими технічними засобами
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Оптимізація режимів роботи суднових електроприводів (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Педагогіка і психологія вищої школи
Програма практичної підготовки
Тематика дипломних робіт (проектів)
Філософські проблеми наукового пізнання
Штучний інтелект в суднових технічних системах