Курсы 
Англійска мова
Надійність і діагностика електротехнічних засобів
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Вища освіта і Болонський процес (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Енергозбереження та якість електричної енергії на суднах
Методи проектування і оптимізації систем управління судновими технічними засобами (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Оптимізація режимів роботи суднових електроприводів (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Педагогіка і психологія вищої школи
Програма практичної підготовки
Системи динамічного позиціонування
Тематика дипломних робіт (проектів)
Філософські проблеми наукового пізнання
Штучний інтелект в суднових технічних засобах