Courses 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2015 року)
Інтелектуальні системи управління
Англійська мова за професійним спрямуванням (каф. АЯ, СМФ)
Безпечне управління судновою енергетичною установкою (тренажер)
Динамічні процеси в автоматизованих суднових електроенергетичних системах (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Економіка морського транспорту (каф. МіЕМТ, ФМПіМ)Information
Експлуатація суднового високовольтного обладнання (каф. ЭОиАС, ФЭМиРЭ/ЕоіАС, ФЕМіРЕ)
Комбіновані електричні пропульсивні комплекси (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Моделювання електромеханічних та електроенергетичних процесів (Моделювання процесів в суднових електромеханічних системах), каф. СЭМиЭТ, ФЭМиРЭ/каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ
Надійність і діагностика електротехнічних систем (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ/ЭОиАС, ФЭМиРЭ)
Організація і нормативне забезпечення охорони судна (каф. БіОМ)
Організація та керівництво екіпажем (каф. БіОМ)
Організація технічної експлуатації електрообладнання і автоматики суден (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)Information
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)
Охорона праці в галузі / на морському транспорті (каф. БЖ, СМФ)
Програма практичної підготовки
Програмовані логічні контролери (каф. СЕМіЕТ/СЭМиЭТ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Системи автоматизованого проектування суднового електрообладнання (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)
Стандарти ММО (каф. БЖ, СМФ)
Суднові інтегровані системи (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Суднові енергетичні установки (каф. СЕУ, СМФ)
Тематика дипломних робіт (проектів)
Технічні засоби суднових систем радіо та супутникового зв'язку і іх експлуатація(каф. МРЗ, ФЕМіРЕ)
Технічні засоби суднового комплексу навігації і іх експлуатація
Цивільний захист судна (каф. БиОМ)