Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік набору

Страница: ()   1  2  3
Курсы 
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи (каф.ЕОіАС, ФЕМіРЕ)Информация
Суднові допоміжні установки, палубні та вантажні механізми
Суднові електроенергетичні системи (каф. ЭОиАС, ФЭМиРЭ)
Суднові електроенергетичні системи (каф.ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Суднові електроприводи (каф. СЕМіЕТ/СЭМиЭТ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Суднові енергетичні установки і системи (каф.СЭУиХТ, СМФ)Информация
Суднові комп'ютери та комп'ютерні мережі (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА), ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯИнформация
Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв'язку (каф. МРС/МРЗ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Суднове високовольтне обладнання
Тематика дипломних робіт (проектів)
Теорія автоматичного керування(каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Теорія електропривода (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Теорія, будова судна та рушії (каф. ТБС/ТУС, ФМС)Информация
Теоретичні основи електротехніки (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Теоретичні основи електротехніки (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ))
Теоретична механіка
Технічна експлуатація електрообладнання іта автоматики
Технологія електричних матеріалів (Електроматеріалознавство)
Українська мова (за професійним спрямуванням)Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Філософія (каф. філософії)