Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік набору

Страница: ()   1  2  3  ()
Курсы 
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Метрологія та електричні вимірювання (з 2011, каф. ТАУиВТ / ТАУіОТ, ФА)
Моделювання електромеханічних систем
Морське правоИнформация
Нарисна геометрія та інженерна графіка (Інженерна та комп`ютерна графіка)Информация
Опір матеріалів та основа надійності (каф. ТМС, СМФ)
Основи медичних знань (каф. БЖ, СМФ)
Основи охорони праці (каф. БЖ, СМФ)
Основи термодинаміки,теплопередачі,гідромеханіки (каф. СТЕХТ/СТЭХТ, СМФ)Информация
Охоронні заходи на судні (каф. БиОМ)
Політологія (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)Информация
Прикладна механіка
Прикладна механіка
Програма практичної підготовки
Психологія Информация
Силова електроніка та перетворювальна техніка (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Системи управління енергетичними та загально-судновими установками (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)Информация
Соціально-психологічні технології управління колективом (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)Информация
Стандарти Міжнародної морської організації (каф. БЖ, СМФ)
Суднові інформаційно-вимірювальні системи і моніторінг (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)