Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік набору

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
Інтелектуальна власність (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Історія України (каф. українознавства)Информация
Історія української культури (каф. філософії)Информация
Автоматизовані гребні електричні установки (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Англійська мова (загальний курс)Информация
Англійська мова (каф. АЯвГМГ, ФСМВВШ)Информация
Англійська мова за професійним спрямуванням (Іноземна мова )
Англійська мова за професійним спрямуванням (каф. АЯ, СМФ)
Безпека життєдіяльності та охорона праці на морі (каф. БЖ, СМФ)Информация
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (для набору 2013 - 2015 навчальних років)
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)Информация
Внутрішньосудновий зв'язок та сигналізація
Екологія та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)Информация
Економіка морської галузі (каф. МЭМТ/МЕМТ, ФПиМ/ФПіМ)
Електричні машини (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово
Електроніка і схемотехніка (каф.МЕ/МЭ, ФЭМиРЭ)Информация
Елементи автоматики (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)Информация
Мікропроцесорні пристрої та системи (каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)Информация
Матеріалознавство і технологія матеріалів
Менеджмент морських ресурсів (каф. БЖ, СМФ)