Курсы 
Автоматизовані загальносуднові системи
Автоматизоване управління судновими електроенергетичними системами (дфн, каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Англійська мова за професійним спрямуванням
Англійська мова наукових досліджень (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Віддалене управління технологічними процесами
Виробнича практика (Производственная пракика)
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2017 року)
Вища освіта України і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Економіка судноплавства
Експлуатація суднових дизельних енергетичних установок
Компютерне проектування та реалізація проектів
Компютерно-інтегровані системи в технічному менеджменті суден
Математичні методи наукових досліджень(каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Менеджмент суднової машинної команди
Методика виконання дипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень
Наладка та експлуатація суднових автоматичних систем
Педагогіка і психологія вищої школи
Програма практичної підготовки
Системи оптимального та адаптивного управління (каф. АСПСУ, ФА)
Системи управління з елементами штучного інтелекту (каф. АСПСУ, ФА)
Системи управління судновими дизельними і газотурбінними установками
Системи управління судновими паросиловими установками
Судновий автоматизований електропривід
Тематика дипломних робіт (проектів)
Технічне обслуговання та діагностика СЕУ
Філософські проблеми наукового пізнання (каф. філософії)
Цивільний захист