Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2017 року)
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2015, 2016 років)
Інтелектуальна власність
Автоматизовані загальносуднові системи
Автоматизовані суднові холодильні установки і системи кондиціювання
Автоматизоване управління судновими дизельними і газотурбінними установками (каф. АДіГТУ, ФА)
Автоматизоване управління судновими електроенергетичними системами (дфн, каф. ЕОіАС, ФЕМіРЕ)
Автоматизоване управління судновими паросиловими установками
Англійська мова наукових досліджень (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Віддалене управління технологічними процесами
Виробнича практика (Производственная пракика)
Вища освіта і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Економіка водного транспорту
Експлуатація суднових дизельних енергетичних установок
Комп'ютерно-інтегровані системи на транспорті (каф.ТАУиВТ/ТАУіОТ,ФА)
Компютерне проектування та реалізація проектів
Компютерно-інтегровані системи в технічному менеджменті суден
Математичні методи наукових досліджень(каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Менеджмент суднової машинної команди
Методика виконання дипломної роботи