Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік набору
2017-2018 навчальний рік набору

Страница: ()   1  2  3  ()
Курсы 
Матеріалознавство і технологія матеріалівИнформация
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Курс доступен гостюИнформация
Опір матеріалів та основа надійності (каф. ТМС, СМФ)
Основи екології (каф. БЖ, СМФ)Информация
Основи медичних знань
Основи охорони праці (каф. БЖ, СМФ)
Основи теорії устрою судна та рушія (каф. ТУС/ТБС, ФМС)
Політологія (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Правознавство (каф. АіУП, ФПіМ)
Програма практичної підготовки
Психологія
Расписание занятий для 1-го курсаКурс доступен гостю
Системний аналіз складних систем управління(денна)
Соціально-психологічні технології управління колективом
Соціологія (каф. ГиТП, ФПиМ)
Суднові двигуни внутрішнього згорання (каф. СЕУ, СМФ)
Суднові допоміжні механізми та системи
Суднові електроенергетичні системи (Суднові електричні станції), каф.ЕОіАС, ФЕМіРЕИнформация
Суднові котельні установки (каф.СЕУ/СЭУ, СМФ)