Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік набору
2017-2018 навчальний рік набору

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (для набору 2013 - 2016 навчальних років)
Iсторiя УкраїниИнформация
Іінженерна графіка (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Информация
Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації /Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Информация
Історія української культури
Автоматизація суднових дизельних і газотурбінних установок (каф. АДіГТУ, ФА)
Автоматизація технологічних процесів та виробництва
Англійська мова (каф.АЯ3/АМ3,СМФ)
Англійська мова професійного спрямування (каф. АЯвСЭ, СМФ)
Безпека життєдіяльності (каф. БЖ, СМФ)
Безпечне управління судновими енергетичними установками
Виживання в екстремальних умовах на морі
Виробнича практика
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Економіка виробництва
Електроніка та мікропроцесорна техніка (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Информация
Електротехніка та електромеханіка(каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Етико-релігіозна толерантність у багатонаціональних екіпажах суден
Комп'ютернi технології та програмування (каф.ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)
КультурологіяИнформация