Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница: ()   1  2  3  ()
Курсы 
Методологія та організація наукових досліджень
Основи управлінського консультування (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)Информация
Педагогіка і психологія вищої школи
Питання до державної атестації
Програма практичної підготовки
Публічне адміністрування
Тематика дипломних робіт (проектів)
Транспортне право
Управління і планування роботою флоту
Управління інвестиціями
Управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками у судноплавстві (каф. ЭТиПМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Управління економічною діяльністю судноплавних компаній
Управління змінами (каф. МЭМТ/МЕМТ, ФПиМ/ФПіМ)Информация
Управління конкурентоспроможністю в судноплавстві
Управління проектами (каф.ЭТиПМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Управління якістю (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Управлінський консалтинг
Філософські проблеми наукового пізнання (каф. філософії)