Курсы 
Управління розвитком туризму
Інноваційні технології в туризмі
Інструменти Європейського простору вищої освіти
Інформація щодо порядку проведення державної атестації
Антикризове управління на морському транспорті
Бізнес-планування в круїзному судноплавстві
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Ділова англійська мова (каф. АЯвГМГ/АЯ3, ФСМВВШ)
Корпоративне управління
Круїзний бізнес (каф. ЕТіПМТ/ЭТиПМТ, ФПиМ)
Курсова робота "Управління роботоюфлоту"
Маркетинг інновацій в морській галузі
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Організація наукових досліджень
Партнерство в туристичному бізнесі
Правове регулювання діяльності в морегосподарському комплексі
Прийняття управлінських рішень
Програма практичної підготовки
Проектування логістичних систем
Публічне адміністрування
Тематика дипломних робіт (проектів)
Управління грошовими потоками у судноплавстві (каф. ЭТиПМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Управління економічною діяльністю судноплавних компаній
Управління проектами
Управління проектами в туризмі
Управління якістю (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Управління якістю туристичних послуг