Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
Правове регулювання діяльності в морегосподарському комплексі
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Інноваційний менеджмент (каф.МіЕМТ/МиЭМТ,ФПіМ/ФПиМ)
Інтелектуальна власність (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (2012, каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)Информация
Інформація щодо порядку проведення державної атестації
Антикризове управління на морському транспорті
Вища освіта в Україні і Болонський процес (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Вища освіта в Україні і Болонський процес (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Ділова англійська мова (каф. АЯвГМГ/АЯ3, ФСМВВШ)
Договірне право (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)Информация
Експертні системи в управлінні судноплавства
Конкурентні технології фрахтового ринку
Корпоративне управління
Круїзний бізнес (каф. ЕТіПМТ/ЭТиПМТ, ФПиМ)
Логістичне управління транспортними процесами (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Маркетинг інновацій (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Менеджмент організацій (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Менеджмент природоохоронной діяльності в сфері морскої індустрії
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)