Курсы 
Інноваційний менеджмент (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Інтелектуальна власність (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Інформація щодо порядку проведення державної атестації
Антикризове управління на морському транспорті
Ділова англійська мова (каф. АЯвГМГ/АЯ3, ФСМВВШ)
Договірне право
Конфліктологія (каф. ЦіТП/ЦиТП, ФПиМ)
Корпоративне управління
Круїзний бізнес
Менеджмент організацій (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Охорона праці в галузі (судноплавстві)(каф. БЖ, СМФ)
Питання до державної атестації
Програма практичної підготовки
Психологія управління
Публічне адміністрування
Стратегічний менеджмент
Судовий менеджмент
Тематика дипломних робіт (проектів)
Транспортний менеджмент (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Управління і планування роботою флоту
Управління грошовими потоками у судноплавстві
Управління змінами
Управління конкурентоспроможністю в судноплавстві
Управління проектами (Управління інвестиціями та проектами)
Управління якістю
Управлінські рішення на морському транспорті (каф. МиЭМТ, ФПиМ)
Фінансовий менеджмент
Цивільний захист (каф. БиОМ)