Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Іноземна мова (за професійним спрямуванням, каф. АЯ3)
Інформаційні системи та технології (каф. ТАУиВТ / ТАУіОТ, ФА)Информация
Історія України (каф. українознавства)Информация
Історія української культури (Культурологія)Информация
Адміністративне право (каф. АіКП/АиУП, ФПіМ)
Адміністративний менеджмент (каф. МіЕМТ, ФМПіМ)Информация
Англійська ділова комунікація (каф. АЯ3)
Англійська ділова комунікація (каф. АЯ3)
Безпека людини та охорона навколішнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Вища та прикладна математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Глобальний транспортний ринок
Глобальний транспортний ринок
Господарське право
Ділова англійська мова (Іноземна мова професійного спілкування, каф. АЯ3)Информация
Державне та регіональне управління
Економіка і фінанси підприємстваИнформация
Економіка водного транспорту (каф. МЭМТ/МЕМТ, ФПиМ/ФПіМ)
Економічна теорія
Економетрія (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)