Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2016 року)
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Актуальні проблеми міжнародного міграційного права (каф. ЦіТП/ЦиТП, ФПиМ)
Вища освіта України і Болонський процес
Ділова англійська мова
Економіка морського транспорту (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Міжнародні організації в механізмі імплементації міжнародно-правових норм
Методологія наукових досліджень
Муніципальне право
Організація морських перевезень
Охорона праці в галузі
Педагогіка і психологія вищої школи
Податкове право
Порівняльне міжнародне трудове право (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Право інтелектуальної власності
Правове забезпечення агентування морських суден
Правове регулювання альтернативних форм соціального захисту моряків
Правове регулювання морського страхування
Проблеми господарського права (каф.ЦіТП/ГиТП , ФПиМ)
Проблеми державного управління