Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2016 року)
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2017 року)
Інструменти вищої освіти Європейського простору
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Актуальні проблеми міжнародного кримінального права
Актуальні проблеми міжнародного міграційного права (каф. ЦіТП/ЦиТП, ФПиМ)
Вища освіта України і Болонський процес
Громадянське суспільство та запобігання корупції
Ділова англійська мова
Економіка морського транспорту (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)
Міжнародні організації в механізмі імплементації міжнародно-правових норм
Міжнародне процесуальне право
Міжнародне та порівняльне трудове право
Методологія наукових досліджень
Муніципальне право
Організація морських перевезень
Охорона праці в галузі
Педагогіка і психологія вищої школи
Податкове право
Порівняльне міжнародне трудове право (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)