Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
Імплементації міжнародно-правових норм до національного законодавства
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Ділова англійська мова (каф. АЯвГМГ/АЯ3, ФСМВВШ)
Економіка морського транспорту (каф. МиЭМТ/МіЕМТ,ФПиМ/ФПіМ)Информация
Корпоративне право (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні організації в механізмі імплементації міжнародно-правових норм
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Організація морських перевезень (каф. морских перевозок/морських перевезень, ФМС)
Питання до державної атестації
Податкове правоИнформация
Право інтелектуальної власності (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)Информация
Правові аспекти морської політики України
Правова інформація та комп'ютерні технології
Правове регулювання альтернативних форм соціального захисту моряків
Правове регулювання морського страхування
Правове регулювання трудових спорів в Україні (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)
Практика Європейського суду по правам людини
Проблеми державного управлінняИнформация