Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполнено изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно включает лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Нижче розміщено перелік навчальних дисциплін, які вивчають курсанти денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, що вступили до НУ "ОМА" (ОНМА) в 2015-2016 навч. році або раніше чи вступили до НУ "ОМА"
на другий та старші курси в 2016-2017 навчальному році. Ті, хто вступив до НУ "ОМА" на перший курс у 2016-2017 навчальному році, можуть отримати навчальні матеріали, розміщені у папці "2016-2017 навчальний рік".

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік

Страница:  1  2  3  4  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (для набору 2013 - 2016 навчальних років)
Інформаційні технології (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)Информация
Інформаційна культура студента (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Информация
Інформація щодо порядку проведення державної атестації
Історія України (каф. українознавства)Информация
Історія української культури (каф. філософії)Информация
Автоматизовані комплекси судноводіння (каф. ЕКС/ЭКС, СВФ)
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Безпека життєдіяльності (каф. БЖ, СМФ)
Виживання в екстремальних умовах (каф. БЖ, СМФ)Информация
Вища математикаИнформация
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування (GMDSS)Информация
Екологія та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Економічна теорія (каф.ЕТіПМТ/ЭТиПМТ, ФПиМ)Информация
Експлуатація спеціалізованих суден (каф. морських перевезень, ФМС)
Електронавігаційні прилади (каф. ТЗС, ФМС)
Електронні засоби і системи охорони судна (каф. МЕ/МЭ, ФЭМиРЭ)Информация
Етико-релігіозна толерантність у багатонаціональних екіпажах суденИнформация
Забезпечення навігаційної безпеки плавання
Информационные технологии (для курсантов-иностранцев)