Page:  1  2  ()
Courses 
Інформаційні системи технічного забезпечення суден (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ,ФА)
Інформаційна безпека
Автоматизація суднових холодильних установок
Англійська мова наукових досліджень (каф. АЯвСЭ, СМФ)
Безпечне управління СЕУ і менеджмент суднової машинної команди
Вища освіта України і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Ділова англійська мова
Дослідницький практикум (2010)Information
Економіка судноплавства
Експлуатація суднового гідроприводу
Забезпечення морехідних якостей судна
Загально-суднові системи, їх експлуатація і управління
Запобігання забрудненню морського середовища
Математичне моделювання енергетичних процесів (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень / Методология научных исследований (каф. ТЕФ/ТЭФ, СМФ)
Оптимізація режимів роботи СЕУ (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Організація і технологія судноремонту
Організація роботи і управління судновим екіпажем у звичайних і екстремальних умовах
Охорона праці в галузі
Педагогіка і психологія вищої школи
Правила та нормативні документи класифікаційних товариств (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Програма практичної підготовки
Системи автоматичного управління суднових енергетичних установок
Стандарти якості і управління якістю в судноплавстві (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатація
Суднові дизельні установки і їх експлуатація (Суднові дизельні установки та їх технічна експлуатація, 2010 - каф. СЕУ, СМФ)
Суднові системи кондиціювання повітря і технічна експлуатація (каф. СДУ/СВУ, СМФ)
Суднові холодильні установки, системи кондиціювання і їх експлуатація (Суднові холодильні установки, системи кондиціювання повітря та їх експлуатація, 2010), каф. СДУ/СВУ, СМФ
Судновий обємний гідропривід і рульові машини
Сучасні методи експерементальних досліджень
Сучасні методи експериментальних досліджень та обробка даних (каф. ТЭФ/ТЕФ)
Тематика дипломних робіт (проектів)
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок (каф. ТЕФ/ТЭФ, СМФ)
Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів
Технічний менеджмент судноплавних компаній (з 2010; каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)Information
Україна в міжнародних звязках
Управління експлуатацією і ремонтом суднових електромеханічних систем
Управління технічною експлуатацією флоту
Філософські проблеми наукового пізнання (каф. філософії)