Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  ()
Курсы 
Англійська мова наукових досліджень (каф. АЯвСЭ, СМФ)
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2016 року)
Вища освіта України і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Дослідницький практикум (2010)Информация
Економіка судноплавства
Математичне моделювання енергетичних процесів (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень / Методология научных исследований (каф. ТЕФ/ТЭФ, СМФ)
Оптимізація режимів роботи СЕУ (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Педагогіка і психологія вищої школи
Правила та нормативні документи класифікаційних товариств (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Правове регулювання судноплавства (2010)Информация
Програма практичної підготовки
Стандарти якості і управління якістю в судноплавстві (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Суднові дизельні установки і їх експлуатація (Суднові дизельні установки та їх технічна експлуатація, 2010 - каф. СЕУ, СМФ)
Суднові системи кондиціювання повітря і технічна експлуатація (каф. СДУ/СВУ, СМФ)
Суднові холодильні установки, системи кондиціювання і їх експлуатація (Суднові холодильні установки, системи кондиціювання повітря та їх експлуатація, 2010), каф. СДУ/СВУ, СМФ
Сучасні методи експериментальних досліджень та обробка даних (каф. ТЭФ/ТЕФ)
Тематика дипломних робіт (проектів)
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок (каф. ТЕФ/ТЭФ, СМФ)