Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2016 р, 2017р.)
Англійська мова наукових досліджень (каф. АЯвСЭ, СМФ)
Інформаційні системи технічного забезпечення суден (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ,ФА)
Безпечне управління СЕУ і менеджмент команди
Вища освіта України і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Ділова англійська мова
Дослідницький практикум (2010)Информация
Економіка судноплавства
Експлуатація суднового гідроприводу
Забезпечення морехідних якостей судна
Загально-суднові системи, їх експлуатація
Запобігання забрудненню морського середовища
Математичне моделювання енергетичних процесів (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень / Методология научных исследований (каф. ТЕФ/ТЭФ, СМФ)
Оптимізація режимів роботи СЕУ (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Організація і технологія судноремонту
Організація роботи і управління судновим екіпажем у звичайних і екстремальних умовах
Охорона праці в галузі
Педагогіка і психологія вищої школи