Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Courses 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2015, 2016 років)
Інтелектуальна власність (з 2009 р., каф. ЦіТП/ГиТП, ФПиМ)Information
Інформаційні системи технічного забезпечення суден (каф. ТАУиВТ / ТАУіОТ, ФА)Information
АСУ суднових енергетичних установок (Системи автоматичного управління судновою енергетичною установкою, 2009), каф. АДГТУ, ФА
Безпечне управління СЕУ і менеджмент суднової машинної команди (тренажерний практикум) (каф. АДГТУ, ФА)Information
Ділова англійська мова (каф. АЯвСЭ, СМФ)
Експлуатація суднового гідропривода (2010)Information
Забезпечення морехідних якостей судна (Управління морехідними якостями судна, каф. ТУС/ТБС, ФМС)Information
Загально-суднови системи, их експлуатація і управління
Запобігання забрудненню морського середовища (каф. БЖ, СМФ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Організація і технологія судноремонту (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Організація екіпажа в звичайних і екстремальних умовах (Організація роботи і управління судновим екіпажем в звичайних і екстремальних умовах, 2009); каф. БЖ, СМФ
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)Information
Програма практичної підготовки
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та їх експлуатаціяInformation
Судновий об'ємний гідропривід і рульові машини (Суднові рульові машини, гідроприводні механізми і їх експлуатація)Information
Тематика дипломних робіт (проектів)
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Україна в міжнародних зв'язках (каф. українознавства)
Управління експлуатацією та ремонтом суднових електромеханічних систем (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ/СЭМиЭТ, ФЭМиРЭ)
Управління технічною експлуатацією флоту (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Цивільний захист (каф. БиОМ)