Дисципліни, що підлягають вивченню для кожної спеціальності і рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр), представлені відповідними єдиними списками, відсортованими за алфавітом. На початку кожного списку дисциплін є папка . Витяг з Навчально ПЛАНІВ;, в якій розміщені файли з переліками дисциплін, які потрібно вивчити на кожному курсі (році навчання).

Sub-categories
Бакалавр
Бакалавр (сокращенная форма подготовки)
Специалист
Магистр