Шановні користувачі системи дистанційного доступу до навчальних матеріалів! В системі виконується зміна структурування дисциплін. З 1 вересня 2016 року (2016/2017 навч. рік) воно буде включати лише 4 категорії в рамках кожної спеціальності: бакалавр, бакалавр прискореної форми підготовки, спеціаліст, магістр (без розбивки на курси або роки навчання). Довгі переліки дисциплін автоматично розбиваються на сторінки (по 20 дисциплін на сторінці).

Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2015, 2016 років)
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Вища освіта і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування на морі(GMDSS).
Ділова англійська мова
Дослідницький практикум (каф. БіОМ)
Економіка судноплавства Информация
Забезпечення навігаційної безпеки плавання
Застосування міжнародних Конвенцій на борту судна
Логістика на морському транспорті
Маркетинг та менеджмент підприємств морегосподарського комплексу (каф. БіОМ/МіЕМТ)
Математична статистика та теоретичні основи судноводіння
Методи математичного моделювання в судноплавстві (каф. ВМ/ФЭМиРЭ)Информация
Методи математичного моделювання у судноводінні (каф. вищої математики, ФЕМіРЕ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень у судноплавстві (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)Информация
Морські перевезення
Організація та управління екіпажем
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)