Courses 
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Вища освіта і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства
Ділова англійська мова
Дослідницький практикум (каф. БіОМ)
Економіка мореплавстваThis course requires an enrolment keyInformation
Логістика на морському транспорті
Математична статистика та теоретичні основи судноводіння
Методи математичного моделювання у судноводінні (каф. вищої математики, ФЕМіРЕ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових і експериментальних досліджень та обробка данних
Морські перевезення
Обробка та оцінка навігаційної інформації
Організація та управління екіпажем
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)
Педагогіка і психологія вищої школи (Педагогіка вищої школи)Information
Правове регулювання судноплавства (каф. МП, ФМПіМ)
Проблеми безпеки судноводіння та охорони навколишнього середовища (каф. СВ, СВФ)
Сучасні автоматизовані системи управління рухом судна
Сучасні засоби управління морехідними якостями суден
Сучасні методи експериментальних досліджень та обробки даних (каф.ТЭФ/ТЕФ, СМФ)
Сучасні системи визначення параметрів руху суден
Тематика дипломних робіт (проектів)
Теорія та практика управління судном
Управління безпекою в судноплавстві (каф. БіОМ)Information
Управління морехідними якостями в мореплавстві
Управління морськими операціями суден
Управління процесами морських перевезень
Управління процесами під час аварій, пошук та рятування на морі
Управління процесами пошуку та рятування на морі
Управління судновими енергетичними установками
Управління якістю в мореплавстві (каф. БіОМ)
Філософські проблеми наукового пізнання
Цивільний захист