Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Страница:  1  2  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2015, 2016 років)
Інформаційна безпека (каф. МЭ/МЕ, ФЭМиРЭ/ФЕМіРЕ)
Вища освіта і Болонський процес (каф.СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування на морі(GMDSS).
Ділова англійська мова
Дослідницький практикум (каф. БіОМ)
Економіка судноплавства Информация
Забезпечення навігаційної безпеки плавання
Застосування міжнародних Конвенцій на борту судна
Логістика на морському транспорті
Маркетинг та менеджмент підприємств морегосподарського комплексу (каф. БіОМ/МіЕМТ)
Математична статистика та теоретичні основи судноводіння
Методи математичного моделювання в судноплавстві (каф. ВМ/ФЭМиРЭ)Информация
Методи математичного моделювання у судноводінні (каф. вищої математики, ФЕМіРЕ)
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів)
Методологія наукових досліджень у судноплавстві (каф. ТЭФ/ТЕФ, СМФ)Информация
Морські перевезення
Організація та управління екіпажем
Охорона праці в галузі (каф. БЖ, СМФ)