Тут розміщено учбово-методичні матеріали лише для тих курсантів та студентів денної та заочної форми навчання, які поступили до НУ "ОМА" на 1-й курс на 2016-2017 навчальний рік.

Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ(для набору 2016 років)
Історія та культура України (каф. УЗ/УВ, ФПіМ/ФПиМ)
Англійська мова (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Безпека та охорона на морі (каф. БЖ, СМФ)
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Комп'ютерні технології та програмування (каф.ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)
Технічна хімія (каф. ФіХ.ФиХ, ФА)
Технологія матеріалів і ремонта деталей суднових технічних засобів (каф. ТМС, СМФ)
Фізика (каф. ФіХ/ФиХ, ФА)
Філософія (каф. філософії, ФПіМ/ФПиМ)
Числові методи (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)