Courses 
Інформаційні технології
Історія та культура України
Автоматизація суднових енергетичних установок
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Безпека та охорона на морі (каф. БЖ, СМФ)
Безпечне управління СЕУ та менеджмент ресурсів машинного відділення
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)Information
Ділова українська мова
Економічна теорія
Електроніка та електронні засоби управління
Електрообладнання суден
Електротехніка
Запобігання забрудненню морського середовища з суден
Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах
Менеджмент морських ресурсів
Метрологія та теплотехнічні вимірювання
Морське право
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Опір матеріалів
Опір матеріалів та основа надійності
Організація колективної діяльності
Організація колективної діяльності та лідерство
Радіообладнання та звязок
Суднові двигуни внутрішнього згоряння
Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація
Суднові турбінні і котельні установки
Суднова холодильна техніка
Суспільство і держава
Теорія та засоби управління судновими енергетичним установками
Теоретична та прикладна механіка
Термогідродинамічні процеси
Технічна експлуатація суднових енергетичних установок
Технічна хімія (СМФ_у)_каф. ФіХ/ФиХ,ФА
Технологія використання робочих речовин
Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання
Технологія матеріалів і ремонту деталей суднових технічних засобів
Устрій судна та морехідні якості
Фізика (СМФ_у)_каф. ФіХ/ФиХ,ФА
Філософія