Page:  1  2  ()
Courses 
Інформаційні технології (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)Information
Історія та культура України (каф. УЗ/УВ і каф. філософії, ФПіМ/ФПиМ)
Автоматизовані пропульсивні електричні установки
Англійська мова (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Англійська мова(за професійним спрямуванням)
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Безпека та охорона на морі
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)Information
Внутрішньосудновий звязок, прилади управління і сигналізація
Ділова українська мова
Економічна теорія
Електричні машини
Електроніка і мікросхемотехніка
Електроніка та схемотехніка (каф. МЕ ФЄМ та РЕ)
Електротехнічні матеріали
Елементи суднової автоматики
Мікропроцесорні пристрої та програмовані контролери
Метрологія та електричні вимірювання
Моделювання електротехнічних систем та засобів автоматики
Морське право
Нарисна геометрія та інженерна графіка (каф.ТМ)
Організація колективної діяльності та лідерство
Основи термодінаміки, теплопередачі, гідромеханіки
Силова електроніката перетворювальна техніка
Системи управління енергетичними і загально-судновимиустановками
Спеціальні розділи вищої математики
Суднові автоматизовані електроенергетичні системи
Суднові автоматизовані електроприводи і комплекси
Суднові допоміжні установки, палубні та вантажні механізми
Суднові енергетичні установки та системи
Суднові комп'ютери та комп'ютерні мережі (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Information
Суднові системи моніторінгу
Суднові технічні засоби навігації та зовнішнього зв'язку
Суднове високовольтне обладнання
Суспільство і держава (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПіМ/ФПиМ)
Теорія автоматичного управління
Теорія електропривода
Теорія, будова судна та мореплавство (каф. ТБС, СВФ)
Теоретичні основи електротехніки
Теоретична та прикладна механіка