Тут розміщено учбово-методичні матеріали лише для тих курсантів та студентів денної та заочної форми навчання, які поступили до НУ "ОМА" на 1-й курс на 2016-2017 навчальний рік.

Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Історія України (каф. УЗ)
Історія української культури (каф. філософії/философии, ФПіМ/ФПиМ)
Англійська мова (за професійним спрямуванням), каф. АМ2/АЯ2, ФПіМ/ФПиМ
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Вища та прикладна математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Глобальний транспортний ринок (каф. ЕТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Економічна теорія (каф. ЕТПМТ/ЭТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Загальний курс транспорту
Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень), каф. ЕТПМТ/ЭТПМТ, ФПіМ/ФПиМ
Основи судноплавства (каф. МорТех, СВФ)
Правознавство (каф. АКП/АУП, ФПіМ/ФПиМ)
Сегментація ринку морської торгівлі
Системи технологій та морські транспортні засоби (каф. МЕМТ/МЭМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Суспільство і держава
Українська мова (за професійним спрямуванням), каф. УЗ/УВ
Управління колективом і лідерство
Філософія (каф. філософії, ФПіМ/ФПиМ)