Тут розміщено учбово-методичні матеріали лише для тих курсантів та студентів денної та заочної форми навчання, які поступили до НУ "ОМА" на 1-й курс на 2016-2017 навчальний рік.

Страница:  1  2  3  ()
Курсы 
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Фінансовий менеджмент
Інвестиційні стратегії сталого розвитку
Історія України (каф. УЗ)
Історія української культури (каф. філософії/философии, ФПіМ/ФПиМ)
Адміністративне право
Адміністративний менеджмент
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Англійська мова (за професійним спрямуванням), каф. АМ2/АЯ2, ФПіМ/ФПиМ
Вища та прикладна математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Глобальний транспортний ринок (каф. ЕТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Господаське право
Ділова англійська комунікація
Ділова англійська мова
Державне та регіональне управління
Економіка і фінанси підприємства
Економіка водного транспорту
Економічна теорія (каф. ЕТПМТ/ЭТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Економетрія
Загальний курс транспорту