Страница:  1  2  ()
Курсы 
Інвестиційні стратегії сталого розвитку
Інноваційний менеджмент
Інформаційні системи та технології
Історія та культура України
Історія України (каф. УЗ)
Історія української культури (каф. філософії/философии, ФПіМ/ФПиМ)
Адміністративне право
Адміністративний менеджмент
Англійська мова (за професійним спрямуванням), каф. АМ2/АЯ2, ФПіМ/ФПиМ
Безпека людини та охорона навколишнього середовища (каф. БЖ, СМФ)
Безпека людини та охорона праці в галузі
ВИТЯГИ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Вища та прикладна математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Глобальний транспортний ринок (каф. ЕТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Господаське право
Ділова англійська комунікація
Ділова англійська мова
Державне та регіональне управління
Економіка і фінанси підприємства
Економіка водного транспорту
Економічна теорія (каф. ЕТПМТ/ЭТПМТ, ФПіМ/ФПиМ)
Економетрія
Етика та естетика
Загальний курс транспорту
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Комерційна експлуатація водного транспорту
Контролінг та адміністрування економіки
Курсова робота "Економіка і адміністрування підприємств"
Курсова робота "Менеджмент та адміністрування"
Курсова робота "Сучасна економіка"
Курсова робота "Управління підприємствами водного транспорту"
Логіка
Логістика
Міжнародні економічні відносини (макро- та мікрорівень), каф. ЕТПМТ/ЭТПМТ, ФПіМ/ФПиМ
Маркетинг
Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського транспорту
Менеджмент організацій
Морське право
Облік і аудит
Операційний менеджмент