Page:  1  2  ()
Courses 
Інформаційні технології (каф. ТАУіОТ/ТАУиВТ, ФА)Information
Історія та культура України (каф. УЗ/УВ і каф. філософії, ФПіМ/ФПиМ)
Автоматизація суднових енергетичних установок
Англійська мова (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Англійська мова за професійним спрямуванням
Безпека людини та охорона навколішнього середовища
Безпека та охорона на морі (каф. БЖ, СМФ)
Безпечне управління СЕУ та менеджмент ресурсів машинного відділення
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)Information
Ділова українська мова
Економічна теорія
Електроніка та електронні засоби управління
Електрообладнання суден
Електротехніка
Електротехніка і електричні машини
Запобігання забрудненню морського середовища з суден
Застосування міжнародних Конвенцій та стандартів на суднах
Менеджмент морських ресурсів
Метрологія та теплотехнічні вимірювання
Морська інженерна практика
Морське право
Нарисна геометрія та інженерна графіка (каф.ТМ)
Опір матеріалів
Опір матеріалів та основа надійності (каф. ТМС, СМФ)
Організація колективної діяльності та лідерство
Радіообладнання та звязок
Суднові двигуни внутрішнього згоряння
Суднові допоміжні установки і системи та їх експлуатація
Суднові турбінні і котельні установки
Суднова холодильна техніка
Суспільство і держава
Теорія та засоби управління судновими енергетичним установками
Теоретична та прикладна механіка
Термогідродинамічні процеси
Технічна хімія(СМФ)_каф. ФіХ/ФиХ,ФА
Технічне використання суднових технічних засобів і безпека несення вахти
Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів
Технічне обслуговування, діагностика і ремонт суднових технічних засобів
Технологія використання робочих речовин
Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання