Тут розміщено учбово-методичні матеріали лише для тих курсантів та студентів денної та заочної форми навчання, які поступили до НУ "ОМА" на 1-й курс на 2016-2017 навчальний рік.

Курсы 
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2016 року)
Інформаційні та телекомунікаційні технології (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)
Історія та культури України (каф. УЗ)
Англійська мова (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Безпека та охорона на морі (каф. БЖ, СМФ)
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Нарисна геометрія та інженерна графіка (каф.ТМ)
Організація колективної діяльності та лідерство (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПіМ/ФПиМ))
Радіоматеріали та радіокомпоненти (каф. МЕ/МЭ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Суспільство і держава (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПіМ/ФПиМ)
Фізика (каф. ФіХ/ФиХ, ФА)
Філософія (каф. філософії, ФПіМ/ФПиМ)
Хімія (каф. ФіХ/ФиХ, ФА)