Страница:  1  2  ()
Курсы 
Комп'ютерна безпека засобів зв'язку на морському транспорті
Англійська мова(за професійним спрямуванням)
ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ(для набору 2016 року)
Інформаційні радіосистеми
Інформаційні та телекомунікаційні технології (каф. ТАУиВТ/ТАУіОТ, ФА)
Історія та культури України (каф. УЗ)
Аналогові електронні пристрої
Англійська мова (каф. АМ3/АЯ3, СМФ)
Безпека людини та охорона навколишнього середовища
Безпека та охорона на морі (каф. БЖ, СМФ)
Вища математика (каф. ВМ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Гідроакустика
Генерування та формування сигналів
Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування на морі(GMDSS).
Ділова українська мова
Еекономічна теорія
Електро-радіонавігаційні прилади та системи
Електродинаміка та поширення радіокіл
Конструювання радіоелектронної апаратури
Міжнародний радіозвязок та радіообмін
Морське право
Нарисна геометрія та інженерна графіка (каф.ТМ)
Обчислювальна техніка та програмування
Організація колективної діяльності та лідерство (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПіМ/ФПиМ))
Основи комп'ютерного проектування радіоелектронної апаратури
Основи мережних інформаційних технологій
Основи теорії автоматичного управління та радіоавтоматики
Основи теоретичної механіки
Приймання та оброблення сигналів
Пристрої надвисоких частот та антени
Радіовимірювання
Радіоелектронні системи
Радіоматеріали та радіокомпоненти (каф. МЕ/МЭ, ФЕМіРЕ/ФЭМиРЭ)
Сигнали та процеси в радіотехніці
Системи та мережі морського звязку
Спеціальні розділи вищої математики для радіоінженерів
Суспільство і держава (каф. ЦіТП/ГиТП, ФПіМ/ФПиМ)
Телебачення та телевізійні системи
Теорія електричних кіл.
Теорія радіолокації та радіонавігації