Шановні користувачі системи дистанційного доступу до навчальних матеріалів! В системі виконується зміна структурування дисциплін. З 1 вересня 2016 року (2016/2017 навч. рік) воно буде включати лише 4 категорії в рамках кожної спеціальності: бакалавр, бакалавр прискореної форми підготовки, спеціаліст, магістр (без розбивки на курси або роки навчання). Довгі переліки дисциплін автоматично розбиваються на сторінки (по 20 дисциплін на сторінці).

Под-категории
2016-2017 навчальний рік
2017-2018 навчальний рік

Страница: ()   1  2  3  ()
Курсы 
Морехідні якості судна (каф. ТУС, СВФ)
Морське право
Навігаційні інформативні системи (ECDIS)
Навігація та лоція
Навігація та лоція
Нарисна геометрія та інженерна графікаИнформация
Обробка та аналіз навігаційної інформації
Океанські шляхи світу (каф. мор.тех., СВФ)
Опір матеріалів
Організація роботи флоту (каф. морских перевозок/морських перевезень, СВФ)
Основи електротехніки (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Основи медичних знань (каф. БЖ, СМФ)
Основи медичних знань та виживання в екстримальних умовах (каф. БЖ, СМФ)
Основи охорони праці (каф. БЖ, СМФ)
Питання до державної атестації
Практика несення штурманської вахти
Програма практичної підготовки
Радіонавігаційні прилади і системи (каф. ЕКС/ЭКС, СВФ)
Радіотехніка та електроніка (каф. МЕ/МЭ, ФЭМиРЭ)
Системи динамічного позиціювання та ергатичні системи у судноводінні