Уважаемые пользователи системы дистанционного доступа к учебным материалам! В системе выполняется изменение структурирования дисциплин. С 1 сентября 2016 г. (2016/2017 уч. год) оно будет включать лишь 4 категории в рамках каждой специальности: бакалавр, бакалавр ускоренной формы подготовки, специалист, магистр (без разбиения на курсы либо годы обучения). Длинные перечни дисциплин автоматически разбиваются на страницы (по 20 дисциплин на странице).

Под-категории
2016-2017 навчальний рік

Страница: ()   1  2  3  ()
Курсы 
Метеорологія та океанографія
Морехідні якості судна (каф. ТУС, СВФ)
Морське право
Навігаційні інформативні системи (ECDIS)
Навігація та лоція
Навігація та лоція
Нарисна геометрія та інженерна графікаИнформация
Обробка та аналіз навігаційної інформації
Океанські шляхи світу (каф. мор.тех., СВФ)
Опір матеріалів
Організація роботи флоту (каф. морских перевозок/морських перевезень, СВФ)
Основи електротехніки (каф. СЕМіЕТ, ФЕМіРЕ)
Основи медичних знань (каф. БЖ, СМФ)
Основи медичних знань та виживання в екстримальних умовах (каф. БЖ, СМФ)
Основи охорони праці (каф. БЖ, СМФ)
Питання до державної атестації
Практика несення штурманської вахти
Програма практичної підготовки
Радіонавігаційні прилади і системи (каф. ЕКС/ЭКС, СВФ)
Радіотехніка та електроніка (каф. МЕ/МЭ, ФЭМиРЭ)